Toekomst voor Buurtjeugd

Stichting Toekomst voor Buurtjeugd is opgericht om vernieuwende praktische initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren voor jeugd in kwetsbare buurten.

Doelstelling
De stichting ontwikkelt plannen voor vernieuwingsexperimenten ten behoeve van de maatschappelijke toekomst voor buurtjeugd. Deze plannen komen tot stand op basis van reflectiebijeenkomsten met senioren en junioren experts. De middelen die nodig zijn voor het realiseren van deze experimenten worden verkregen via fondsenwerving.

Een impressie van onze projecten en initiatieven

Meedoen?

Voel jij je aangesproken door ons doel en de activiteiten? Doe mee aan het realiseren van praktische vernieuwingsprojecten.

Dat kan op verschillende manieren:​

1. Plannen

Meedenken met het ontwikkelen van plannen.

2. Tijd

Meedoen met het realiseren van plannen.

3. Geld

Geven van een financiële bijdrage aan plannen. In verband met de ANBI status zijn giften fiscaal aftrekbaar.

Contact

📲  0610519763 
📧  info@toekomstvoorbuurtjeugd.nl

Stichting Toekomst voor Buurtjeugd 
Cannenburg 36, 1081 HA Amsterdam
RSIN: 851822320

IBAN: NL88INGB0006673491