Stichting Toekomst voor Buurtjeugd

Taalles voor moeders

Taalles voor moeders

Taal vormt de toegang tot erbij horen, meedoen en maatschappelijk succes. Moeders van kinderen op de Kraemerschool in de Wildemanbuurt krijgen de kans om hun Nederlands te verbeteren. Steeds meer moeders begrijpen dat en grijpen deze kans. De taallessen vormen een opstap om ook verder actief te worden op school, zoals bij het voorlezen op school, in de Ouderraad, bij de begeleiding naar het zwembad of naar de schooltuintjes, of als pleinwacht tussen de middag. Maar ook in de buurt bij het buurthuis en vrijwilligersorganisaties.

Vrouwen leren elkaar kennen, en weten zo wie ze kunnen aanspreken op het schoolplein. Ze komen uit hun isolement en ze oefenen al doende hun Nederlands. Juist door de verschillende nationaliteiten in de groep wordt die noodzaak groter, en wordt het automatisme doorbroken dat moeders blijven praten met landgenoten.

De lessen leiden stap voor stap naar een grotere woordenschat en meer inzicht in de wereld. De deelneemsters melden ook dat ze niet alleen meer verstaan, maar ook meer begrijpen van Nederlandse televisieprogramma’s zoals het Journaal. Hun kinderen zijn trots op hen, en merken dat hun moeder meer doet dan alleen het huis schoon houden en het eten verzorgen. Ze kunnen steeds beter met hun moeder delen wat hen bezig houdt en waar ze mee zitten.

Taal, beheersing van het Nederlands, zorgt voor zelfvertrouwen. Het is duidelijk dat de deelneemsters constateren dat ze meer Nederlands begrijpen en minder fouten maken. Dat hun taalbeheersing is gegroeid. Laten we hopen dat ook in de nabije toekomst taallessen kunnen bijdragen aan de groei van de taalvaardigheid en het zelfvertrouwen van moeders-van-de-Kraemerschool!

Reacties:

Het is helaas niet meer mogelijk een reactie te plaatsen bij dit artikel.
Er zijn geen reacties