Stichting Toekomst voor Buurtjeugd

Onze doelstelling

De Stichting Toekomst voor Buurtjeugd is opgericht om praktische en vernieuwende initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren voor jeugd in kwetsbare buurten.

De wereld waarin wij leven dendert in een hoog tempo in de richting van een kenniseconomie. De consequenties daarvan zijn vooral groot voor jonge mensen die nog een plaats in de snel veranderende samenleving moeten vinden.

Jongeren uit goed geschoolde milieus hebben bij deze opgave vaak veel steun aan ouders en de rest van hun omgeving. Voor jongeren uit minder geschoolde milieus en uit kwetsbare buurten is deze steun geen vanzelfsprekendheid. Hun ouders willen het beste voor ze maar zijn vaak niet in staat om de kinderen bijvoorbeeld bij hun huiswerk te helpen of weten niet precies wat de jongeren te wachten staat als ze een bepaalde opleiding volgen. In kwetsbare buurten zijn bovendien de verleidingen soms groot om samen met leeftijdsgenoten verkeerde dingen te doen. Redenen genoeg om deze jeugd en hun ouders zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden. Dat is waar wij ons voor inzetten.

De stichting wil ook de resultaten door middel van publicaties en presentaties bekend maken bij een breed publiek.

Beleidsplan

De stichting ontwikkelt plannen voor praktische vernieuwingsexperimenten ten behoeve van de maatschappelijke toekomst voor buurtjeugd.

Deze plannen komen tot stand op basis van reflectiebijeenkomsten met seniore en juniore experts. 

De middelen die nodig zijn voor het realiseren van deze experimenten worden verkregen via fondswerving.

Verkregen middelen worden beheerd door de penningmeester. Besteding en verantwoording van middelen vindt plaats volgens afspraken die zijn overeengekomen met de financiers zoals vastgesteld in projectplannen en daarmee verband houdende overeenkomsten.

 

Bestuur

  • Redbad Veenbaas (voorzitter)
  • Alie van der Wal (secretaris)
  • Jeroen Westra (penningmeester)

Het bestuur wordt bijgestaan door onder andere:

  • Jaap Noorda (vrijwilliger)
  • Annelieke van Dijk (vrijwilliger)